Vodní nádrže a bazény jsou dnes běžně používané na rekreační, rehabilitační a fyzické aktivity. Je tedy nejen z hygienických důvodů nutné, aby kvalita vody a ovzduší byly zcela bezpečné pro zdraví koupajících se. Chlorování je zdaleka nejvíce používaný způsob při úpravě kvality vody v bazénu. Hlavním cílem takové chemické úpravy vody je zabránění šíření se patogenů mezi plavci a koupajícími. Průběžná úprava vody v bazénu je skutečně existenčně nutná a potřebná. Kromě možnosti nákazy patogenními mikroorganismy, je voda v bazénu znečištěna organickou hmotou nanesenou z koupajících se. Jsou to nejen sliny, moč, pot a vlasy ale i výrobky různé osobní péče. Chlór je silné oxidační činidlo a ovlivňuje oxidaci organické hmoty přítomné v bazénu. Ve vodě jsou přítomny různé i škodlivé formy vedlejších produktů dezinfekce vodního prostředí koupajících se. Úprava vody v bazénu musí být komplexní, i se zabudovanými filtračními systémy. Jednou z možností je i filtrační médium na bázi přírodního zeolitu.

Bazénové systémy s filtračním zeolitem

Samotný bazén určený pro koupání se veřejnosti musí být vybaven komplexním systémem na úpravu vody, který zpravidla obsahuje i tyto hlavní části: cirkulační systém s čerpadly a rozvodným potrubím, zabudované filtry pro kontinuitu filtraci, systém pro on-line měření a dávkování chloru, spolehlivý systém pH nastavení a ohřev vody. Aby se zajistila čistá a nezávadná voda, pak je nutná průběžná filtrace a úprava vody v bazénu. Filtrací by měly být odstraněny i částice přidány do vody koupajícími. Pískové filtry jsou často používány jako součást filtračních jednotek určených k odstranění malých částic. Mezi jiné filtrační techniky patří i zeolitový filtr, skleněný filtr, filtr s membránou a bubnový filtr. Přírodní zeolit je určitě jedním z dostupných a vděčných filtračních materiálů při úpravě vody v bazénu.

 

úprava-vody-v-bazénu
Je nutností, aby se každý majitel a provozovatel bazénu pečlivě věnoval i úpravě vody v jeho bazénu.

Filtrace částic pískovým nebo zeolitovým filtrem?

Je nutností, aby se každý majitel či provozovatel bazénu pečlivě věnoval i úpravě vody v jeho bazénu. Musí mít zabudované kvalitní a funkční filtrační zařízení, jehož součástí je účinný filtrační materiál. Nejčastěji používaným filtračním substrátem v procesu úpravy vody v bazénu je kvalitní filtrační písek. Přestože se používá nejčastěji, jeho možnosti a aplikace jsou z několika hledisek částečně omezené. Výbornou alternativou je přírodní zeolit, který má oproti pískovým filtrem mnoho výhod.

úprava-vody-v-bazénu
Při srovnání s jinými filtračními materiály plní zeolit dvojí filtraci při úpravě vody v bazénu

Proč zeolit místo písku při úpravě a filtraci vody v bazénu?

Při porovnávání s jinými filtračními materiály plní zeolit trojí filtraci při úpravě vody v bazénu. Vhodně aplikovaný může zajišťovat makrofiltráciu, mikrofiltraci jak i iontovou výměnu při úpravě vody v bazénu. Zeolit má extrémně velkou adsorpční plochu a kapacitu. Zachycuje nejen mechanické nečistoty přítomné ve vodě, ale i koloidní částice ve vnitřku své mikroporézní krystalové struktury. Zeolitový filtr nejen umožňuje ekonomickou a hygienickou úpravu vody v bazénu, ale také šetří životní prostředí.

Napsat komentář