Když se řekne odštěpný závod, rozumíme tím organizační složku podniku, která se řádně zapisuje do obchodního rejstříku. V zápisu však jasně musí být formou dodatku zapsáno, že se jedná o odštěpný závod. Organizačně, majetkově a i účetně je to však oddělená část mateřského podniku sídlícího například i v některé typické offshore zemi. Podnikatelské i organizační působení se v této struktuře řídí vnitřními předpisy nebo jinými úkony.

Pokud nenajdete způsob, jak vydělat peníze během spánku, budete pracovat až do smrti- Warren Buffet

Zahraniční odštěpné závody

Odštěpný závod založíte kdekoli – v rodné zemi, u sousedů nebo i v zemích označovaných jako daňový ráj. Velmi populární jsou hlavně zahraniční odštěpné závody, protože umožňují snadněji proniknout právě na zahraniční trh, aniž by se museli v dané zemi zakládat offshore společnosti. Pobočka firmy je odštěpný závod pouze pokud je zapsána do obchodního rejstříku v dané zemi.

Obchodní název odštěpného závodu

Tento typ organizační složky jakéhokoli podniku musí vykazovat svou hospodářskou a funkční samostatnost, protože sám podnikatel ho udělal svou pobočkou. Název odštěpného závodu se může lišit od samotného názvu firmy, neměl by však zavádět a lhát. Také se může uvést právní forma obchodní korporace. Nezaměňujte si ale odštěpný závod s klasickou formou podniku – tato organizační a právní forma podnikání nemá ve své podnikatelské činnosti takovou volnost a možnosti. Legislativa se však i v podnikatelském prostředí neustále mění a vyvíjí, takže pokud chcete odštěpný závod zřídit, zkuste se obrátit na specialistu, vyplatí se vám to.

Odštěpné závody a offshore společnosti mohou ušetřit peníze

Odštěpné závody i v domácím prostředí

Pokud chce nějaká zahraniční společnost nebo podnik vstoupit na náš trh, dělá to samozřejmě i zřízením svých odštěpných závodů na našem území. Pokud chtějí zahraniční i offshore společnosti podnikat na slovenském trhu, určitě by měli ovládat nejen zvyklosti svých budoucích zákazníků, ale i místní účetní a právní systém.

Napsat komentář