svatební zvyky
Mezi známé svatební zvyky patří i to, že nevěsta by měla mít na sobě něco modré. Nuž a nejčastěji to bývá právě podvazkový pás.

Svatební zvyky a tradice už odedávna ke svatbám patří a dodávají jim jakési zvláštní kouzlo. I když už v dnešní moderní době existuje mnoho podob svateb (moderní, netradiční, neformální), tak se stále najdou i tací, kteří dají přednost klasické tradiční svatbě, kde mají své pevné místo i tradiční svatební zvyky.

Tyto zvyky jsou součástí svateb už velmi dlouho a je jich doopravdy hodně. Mnoho z nich se postupem času změnilo nebo přizpůsobilo jednotlivým krajům, a tak se mohou v jednotlivých krajích Slovenska lišit, ale základ je pořád stejný a stejně „kouzelný“ jako před mnoha lety, kdy tyto zvyky vznikaly.

Staré, nové, půjčené a modré

Mezi svatební zvyky, které pozná téměř každý, patří tradice, že by na sobě nevěsta ve svatební den měla mít oblečené něco STARÉ – jako vzpomínka na svůj život za svobodna, něco NOVÉ – jako začátek nové životní etapy, něco PŮJČENÉ – jako symbol lásky a přátelství a něco MODRÉ – jako symbol čistoty a věrnosti.

„Odebrání“ od rodičů

Známou a velmi emotivní tradicí je odebrání nevěsty rodičům. Snoubenci poděkují rodičům za jejich starostlivost a lásku, se kterou je vychovávali a starali se o ně, a rodiče jim naopak dají své požehnání do nového, už manželského, života, který je čeká.

svatební zvyky
Odebírání od rodičů patří zase mezi nejemotivnější svatební zvyky.

Svatební zvyky novomanželů

Rozbíjení talířů a zametání střepů – to je jeden z těch nejtradičnějších zvyků. V tomto zvyku můžeme najít symboliku. Střepy z rozbitého talíře mají totiž přinášet štěstí a při jejich společném uklízení manželé dokazují svoji soudržnost a schopnost spolupracovat.

Dalším zvykem je přenášení nevěsty přes práh. Tímto zvykem ženich dokazuje svou sílu. V některých regionech je zkouškou ženichovy síly například přeřezání dřevěného polena pilou. Mezi další zvyky, které jsou součástí snad každé tradiční svatby, patří jedení polévky ze společného talíře, první společný tanec novomanželů, házení svatební kytice nebo krájení svatebního dortu.

Svatební zvyky nevěsty

Mezi svatební zvyky, které jsou na ústupu, ale ještě stále přežívají, patří tancování s nevěstou. Každý kdo s ní chce tancovat, musí si tento tanec zaplatit vhozením peněz do klobouku nebo jiné nádoby. O půlnoci následuje čepení nevěsty, což znamená, že se nevěstě z hlavy sejme závoj, který symbolizuje svobodu, a nahradí se čepcem. Ten symbolizuje to, že nevěsta už je vdaná. Právě čepení nevěsty patří u nás na Slovensku k nejdůležitějším a nejtradičnějším zvykům.

Svatební zvyky jednoduše dodávají slavnostní atmosféru a zároveň pomáhají zpestřit zábavu.

Napsat komentář