Paralyzéry – prostředky určené k sebeobraně, jsou ruční, bateriemi nebo akumulátorem napájené zařízení. Po aktivaci vydává silný elektrický výboj určený k dočasnému ochromení svalového a nervového systému útočníka. Podle našich platných zákonů nejde o zbraň, ale o obranný prostředek. Jednotlivé druhy paralyzérů mají na svém konci dvě nebo více elektrod uzavírajících funkční elektrický obvod. Po stisknutí spouště a přiložení elektrod na tělo útočníka vniká elektrický proud do jeho svalstva a nervového systému. Agresorovi to způsobuje okamžitou silnou bolest, projevují se příznaky dezorientace až úplné ztráty rovnováhy.

paralyzéry
Elektrické paralyzéry jsou u nás legální.

Jsou paralyzéry legální?

Paralyzér se vyrábí a dodáva na trh v různých velikostech, podobách a s různým charakterem použití. Od mini paralyzérů, elektrických obušků, paralyzérů jako svítidlo, paralyzér v podobě makety mobilního telefonu a mnoho jiných forem. Menší verze paralyzérů jsou vhodnější pro ženy nejen proto, že se jim snadno vejdou do kabelky. Naopak, profesionální bezpečnostní agentury využívají spíše klasický paralyzér nebo elektrický obušek. Ochranné prostředky se stávají stále žádanější a populárnějšími mezi veřejností, a proto stále vzniká velké množství nových typů těchto sebeobranných prostředků. Elektrický paralyzér je u nás legální a může si ho koupit každý, kdo dovršil 18 let. Naše legislativa v současné podobě nepovažuje paralyzér za zbraň, ale za obranný prostředek. Použití paralyzeru ale musí být v souladu s platnými zákony.

paralyzéry
Paralyzéry jsou prostředkem sebeobrany.

Může být paralyzér smrtící zbraní?

Paralyzéry jsou prostředkem sebeobrany, které jsou určeny k ochromení útočníka. V závislosti na zdraví a kondice útočníka, paralyzér způsobí jen krátkodobé znehybnění. Paralyzéry v dnešní době používají miliony lidí na celém světě na zvládnutí nebezpečných situací. Díky vysokému napětí, až několik milionů voltů, ale nízkému počtu miliampérů, nejsou pro trvalé poškození zdraví útočníka nebezpečné. Paralyzéry působí na nervový systém útočníka, elektrický proud projde přes svaly v místě kontaktu do celého těla, čímž ztěžuje útočníkovi pohyblivost a případný útok.

Napsat komentář