Zakládání akciové společnosti je velmi podobný proces jako založení společnosti s ručením omezením. Podle „Obchodního zákoníku“ může akciovou společnost založit minimálně jeden zakladatel (je-li právnickou osobou). Pokud chtějí akciovou společnost založit fyzické osoby, pak musí být minimálně dva zakladatelé. Akciová společnost se zakládá zakladatelskou listinou (pokud je jeden zakladatel – právnická osoba) nebo zakladatelskou smlouvou (je-li více zakladatelů). Zakladatelskou listinu nebo zakladatelskou smlouvu je třeba vyhotovit formou notářského zápisu.

ready made
Při ready made společnosti se můžete začít hned soustředit na vaše cíle

Koupí ready-made společnosti si vše zjednodušíte

Zakladatelé se při založení akciové společnosti musí rozhodnout, zda zakládána akciová společnost bude veřejnou nebo soukromou akciovou společností. Na tomto rozhodnutí závisí, zda se bude s akciemi společnosti obchodovat na regulovaném trhu. Základní kapitál akciové společnosti na Slovensku musí být minimálně 25 000 eur. Ode dne založení akciové společnosti musí zakladatelé nejpozději do 90 dnů zapsat akciovou společnost do Obchodního rejstříku Slovenské republiky. Více info nalezete ZDE.

Specializované ready made firmy

Každá taková firma nabízí v rámci založení akciové společnosti něco trošku jiného. Mezi ty základní nejběžnější vlastnosti, kterými by nově vzniklá ready-made akciová společnost měla disponovat, například patří:

  • ready made akciová společnost byla založena výhradně za účelem dalšího prodeje,
  • má na 100% splacený základní kapitál a je zapsána v obchodním rejstříku,
  • živnostenské oprávnění obsahuje všechny volné živnosti (k vázaným a koncesovaným je často nutné splnit specifické podmínky, proto nemohou být dohodnuté),
  • žádná obchodní historie, dluhy ani závazky,
  • společnost je registrována k dani z příjmů právnických osob, někdy i k DPH,
  • nezávislým auditorem je zpracováno potvrzení o bezdlužnosti,
  • jsou sepsány stanovy a společenská smlouva.
ready made
Vše připraveno na podnikání s ready made společností

Založení ready made akciové společnosti v praxi

Ready made firma za vás běžně složí základní kapitál a uhradí veškeré nutné poplatky. Dám však dobrou radu – ještě před objednáním ready made akciové společnosti si dobře a pozorně prostudujte, co všechno balíček služeb, který si od vybrané firmy kupujete, obsahuje.

 

Napsat komentář